Članak je dodao: Administrator | Datum objave: 25. mart, 2011
Srodne teme: Citrix
 

Datatek i Itipo organizovali radionicu na kojoj su prikazane mogućnosti NetScalera, Citrixovog rešenja za efikasniju isporuku Web aplikacija.

Citrix NetScaler radionica u Itipu


Preduzeće Datatek (Citrix Gold Solution Advisor) i Itipo (Citrix Value Added Distributor) organizovali su 15. marta 2011. radionicu za krajnje korisnike na kojoj su demonstrirane funkcionalnosti Citrix NetScaler rešenja. Citrix NetScaler je rešenje za optimizaciju isporuke web aplikacija koje pruža mnoge pogodnosti: obezbeđuje dostupnost aplikacija, smanjuje vreme odziva i obezbeđuje sigurnost web aplikativnim serverima.

 

Neke od prednosti koje donosi Citrix NetScaler:

  • Rasterećuje web servere time što preuzima na sebe zadatke kompresije i enkripcije saobraćaja
  • Omogućava jednostavan load-balancing između više servera sa identičnim sadržajem (bilo statičkim ili dinamičkim)
  • Nudi vrlo naprednu zaštitu od mrežnih napada
  • Omogućava laku implementaciju site recovery-a preko GSLB mehanizma
  • Pruža zaštitu od web napada, loše napisanih i ranjivih web aplikacija, prevara s kreditnim karticama...
  • Omogućava lako preusmeravanje korisničkih zahteva na predefinisane stranice (npr: "forbidden", "access denied", "under construction"...)
  • Ima pune forward / reverse proxy funkcionalnosti što je neophodno svakoj farmi web servera

Netscaler dolazi kao zaseban fizički mrežni uređaj ili kao virtuelizovani uređaj. NetScaler pomaže organizacijama da brzo uvedu web aplikacije, smanjujući istovremeno ukupne troškove, optimizujući korisničko iskustvo, pružajući bezbednost i vodeći računa o neprekidnoj raspoloživosti aplikacija.  

 

Galeríja:

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.