Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 14. jun, 2015
Srodne teme: PaloAlto
 

Palo Alto Networks prezentacija na konferenciji Infotech 2015


Aranđelovac, 3. jun 2015 - Na konferencjji Infotech 2015 predstavili smo Palo Alto Networks firewall sledeće generacije kao osnovu bezbednosne platforme IT sistema preduzeća. Glavni predavač bio je Peter Lechman iz kompanije Palo Alto Networks.

 

Firewall predstavlja strateški najvažniju komponentu u bezbednosnoj infrastrukturi mreže. Ovaj uređaj „vidi“ sav saobraćaj koji prolazi kroz mrežu i, kao takav, predstavlja najbolje mesto za nametanje bezbednosnih pravila.Palo Alto Networks firewall sledeće generacije zadovoljava sledeće zahteve koji čine osnovu bezbednosne platforme IT sistema preduzeća:• Identifikovanje aplikacija, a ne portova: Tačno određivanje o kojoj aplikaciji se radi, po svim portovima, bez obzira na protokol, SSL enkripciju ili taktiku izbegavanja. Identitet aplikacije postaje osnova za sva bezbednosna pravila.


• Identifikovanje korisnika, a ne samo IP adresa: Korišćenje informacija sadržanih u direktorijumima preduzeća zarad postizanja vidljivosti korisnika, određivanja bezbednosnih pravila i sprovođenja istrage o incidentima.


• Proveravanje sadržaja u realnom vremenu: Zaštita mreže od napada i štetnih programa ubačenih u aplikacijski saobraćaj uz što manje kašnjenja, na što većim brzinama protoka.


• Pojednostavljeno upravljanje bezbednosnim pravilima: Vraćanje vidljivosti i kontrole pomoću jednostavnih i intuitivnih grafičkih alata i programa za pisanje bezbednosnih pravila koji povezuju aplikacije, korisnike i sadržaj na ujedinjeni način.


• Obezbeđivanje protoka od više Gbit/s: Kombinacija hardvera visokih performansi i softvera unutar namenski napravljene platforme postiže minimalno kašnjenje i višegigabitne performanse uz uključivanje svih servisa i funkcionalnosti.

 

Prezentaciju sa konferencije Infotech 2015 možete dobiti ako nam se obratite na office@itipo.net  

 

Galeríja:

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.