Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 19. septembar, 2011
Srodne teme: Citrix : Virtual Computer
 

NxTop – VDI na klijentu nudi odlične performanse i uštede i do 90%

Virtual Computer NxTop - nova distribucija u ponudi


NxTop je jedinstvena platforma koja podržava svaku kombinaciju modela isporuke desktopa od VDI na strani klijenta do upravljivih pristupnih tačaka za aplikacije oblaka i VDI (infrastruktura virtuelnih desktopa) na serverima. Upravljanje je dramatično pojednostavljeno kroz centralizovani, jedan-prema-više način implementacije i održavanja imidža. Platforma takođe sadrži niz bezbednosnih funkcija od AES-256 enkripcije celog diska pa do mogućnosti daljinskog isključivanja.

 

NxTop Enterprise nudi:

 

VDI hostovana na klijentu za bolje performanse i uštede troškova do 90%

Infrastruktura virtuelnih desktopa hostovanih na strani klijenata nudi iste pogodnosti kao tradicionalni VDI hostovan na serverima, ali uz moguće uštede od preko 90% jer se virtuelni desktopi izvršavaju bezbedno na klijentu. Na taj način štedi se na serverima, mreži i sistemima za skladištenje. Smanjuje takođe troškove korišćenja, električne energije i rashlađivanja. Uz to, VDI hostovan na klijentima nudi sjajne performanse zato što se virtuelni desktop izvršava lokalno, i korisnik ima utisak kao da radi na standardnom računaru. I, za laptop korisnike, ovo donosi dodatnu pogodnost jer mogu da koriste svoj desktop podjednako dobro bilo da su na LAN-u, bilo da je mrežna konekcija loša ili uopšte mreže nema.

 

Jednostavan pristup aplikacijama oblaka i sesijama VDI infrastrukture hostovane na serverima

Prigodan pristup udaljenim desktopovima i aplikacijama. Svim računarima, na kojima je NxTop, može se opciono dodati NxTop Connect, ugrađeni virtuelni uređaj koji se brzo podiže. Sa NxTop Connect virtuelnim uređajem, krajnji korisnici mogu da pristupaju serverskim aplikacijama i onim baziranim na oblaku, i serverski hostovanim desktopima svih najvećih VDI proizvođača. U unapred učitane aplikacije spadaju Google Chrome, Skype, i RDP klijent. NxTop Connect može da se izvršava zasebno na desktopu kao alternativa tankom kijentu, ili zajedno sa virtuelnim mašinama koje se lokalno izvršavaju.

 

Centralizovano kreiranje i upravljanje virtuelnim desktopovima

Snabdevanje na način jedan-prema-više. NxTop nudi centralnu konzolu za upravljanje svim desktop aktivnostima. IT timovi stvaraju i održavaju jednu virtuelnu mašinu po operativnom sistemu koja može da bude publikovana hiljadama korisnika. Podešavanja za pojedinične korisnike, podaci i aplikacije primenjuju se dinamički na svaku krajnju tačku.

Skalabilno offline ažuriranje desktopa. Zakrpe i ažiriranja primenjuju se na način jedan-prema-više. IT administrator primenjuje zakrpe jednom na glavnu virtuelnu mašinu koja se izvršava na NxTop upravljačkoj konzoli. Po ponovnom objavljivanju, izmenjeni blokovi podataka šalju se PC-ima sa NxTop-om, imidž sa zakrpama sastavlja se u pozadini, i transparentno se učitava prilikom sledećeg podizanja.

 

Pravi klijentski hipervizor tipa 1 za maksimalne performanse i bezbednost

Korišćenje i bez konekcije. Pre NxTop-a, beneficije efikasnosti i bezbednosti virtuelnih desktopa bile su ograničene na koncepciju hostovanja na serverima i sputavajućim tankim klijentima. Sa NxTop-om, mogućnosti se povećavaju korišćenjem prvog potpuno upravljivog klijentskog hipervizora tipa-1 koji se stavlja „na goli metal“, omogućavajući da se virtuelni desktopi izvršavaju na tradicionalnom PC hardveru.

Potpuna izolacija virtuelne mašine. Za razliku od virtuelnih mašina koje se izvršavaju na bezbednosno nesigurnom operativnom sistemu,  NxTop virtuelne mašine potpuno su izolovane jedna od druge. Zlonamerni programi u neupravljivom Windows desktopu ne ugrožavaju upravljivu NxTop virtuelnu mašinu, čak i na istom hardveru.

Apstrakcija hardvera. NxTop prikazuje operativnom sistemu krajnjeg korisnika ujednačen skup virtuelnog hardvera, pojednostavljujući migraciju korisnika na nove hardverske platforme. Upravljanje drajverima i drugi izazovi kompatibilnost specifičnog hardvera eliminisani su.

Enkripcija kompletnog diska. Kompletan disk, uključujući sve virtuelne mašine i sistemske podatke na PC-u sa NxTop-om, enkriptovan je, što donosi spokojstvo u slućaju da PC sa poverljivim podacima bude izgubljen ili ukraden.

Kontrola putem granularnih polisa. IT administratori mogu da uspostave zaštitu od oticanja podataka i neautorizovanog korišćenja primenom moćnog skupa kontrolnih polisa. Pristupi hardveru kao što su USB portovi i mrežni interfejsi mogu da budu zabranjeni ili filtrirani na osnovu centralno definisanih polisa na globalnom, groupnom i na nivou pojedinačnih korisnika. Virtuelnim mašinama može da se upravlja preko polisa sa rokom trajanja ili udaljenim ukidanjam na zahtev.

Udaljeno onesposobljavanje sa uništavanjem izgubljenih podataka. Još jedan sloj bezbednosti čini mogućnost da IT administratori označe izgubljene PC-e za udaljeno onesposobljavanje. Ako se izgubljeni ili ukradeni PC poveže na mrežu, naređeno mu je da digitalno uništi sve podatke i ključeve enkripcije, i da se zatim samouništi.

 

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje podataka

Transparentna zaštita podataka. U skladu sa centralno definisanim polisama, NxTop periodično započinje pravljanje rezervnih kopija podataka bez potrebe za intervencijom krajnjeg korisnika.

Efikasan prenos podataka. NxTop „bekap“ tehnologija beleži izmene na nivou bloka, prenoseći samo izmenjene blokove u NxTop Center.

Vraćanje sistema klikom miša. Kombinacijom centralizovanog upravljanja virtuelnim imidžem, pravljenja rezervnih kopija podataka i apstrakcijom hardvera dramatično se pojednostavljuje ponovno snabdevanje korisnika u slučaju izgubljenog ili pokvarenog PC-a. Jednostavno registrujte novi PC — čak i potpuno različitu hardversku platformu — i sa nekoliko klikova mišem korisnik će imati isto desktop okruženje kao zadnji put kada je bio povezan na mrežu.

 

Arhitektura hijerarhijskog upravljanja

Inteligentno keširanje udaljene kancelarije. Uvođenje upravljačkih servera u udaljene kancelarije radi inteligentnog keširanja i distribucije ažuriranih datoteka pomaže da se mrežni propusni opseg efikasnije koristi.

Lokalno skladištenje rezervnih kopija korisničkih podataka. Opciono održavanje rezervnih kopija korisničkih podataka lokalno u udaljenim kancelarijama, ubrzava vraćanje sistema i smanjuje nepotrebno opterećenje linkova WAN mreže.

 

Udaljena podrška Help Desk-a

Udaljena kontrola PC-a i otklanjanje problema. Proširite centralizovano izveštavanje i dijagnosticiranje NxTop klijenta mogućnošću udaljenog utvrđivanja i rešavanja problema. Jednostavno omogućite udaljenu podršku preko NxTop konzole za trenutnu kontrolu udaljenog PC-a – čak i u slučaju katastrofalnih padova operativnog sistema kao što je “plavi ekran smrti” Windows-a.

 

Više na... http://virtualcomputer.com  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.