Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 13. maj, 2012
Srodne teme: Citrix
 

Citrix XenApp najpoznatije je rešenje za virtuelizaciju i isporuku aplikacija, i često olakšava rešavanje problema koji se tradicionalno pojavljuju u korporativnim okruženjima

Citrix XenApp kao rešenje za 4 konkretna problema


U utorak, 8. maja 2012, u organizaciji preduzeća Itipo i Datatek, održana je još jedna u nizu Citrixovih radionica za krajnje korisnike. Ovog puta tema je bila „Citrix XenApp kao rešenje za 4 konkretna problema“.

 

Na radionici prikazana su 4 scenarija, odnosno 4 konkretna poslovna problema koji se preslikavaju na probleme IT sektora kompanije, kao i njihova rešenja, uz tehničko objašnjenje. Svaki scenario bio je upotpunjen i demonstracijom. Glavni prezentator bio je Aleksandar Popović iz Datateka, a Citrix XenApp predstavila je Milena Milojević iz Datateka. Uvodnu reč dao je Nenad Mijatović, direktor prodaje iz Itipa, distributera Citrix proizvoda. 

 

Citrix Systems je jedna od vodećih kompanija u svetu koja se bavi virtuelizacijom IT resursa, a njeno rešenje za virtuelizaciju aplikacija, XenApp, predstavlja jedinstveno end-to-end rešenje ove vrste na svetskom tržištu.

 

Sadržaj radionice bio je:

 

Funkcionalnosti i prednosti Citrix XenApp rešenja

Scenario I – Upravljanje štampom

Scenario II – Kompatibilnost aplikacija

Scenario III – Pristup sa nekontrolisanih uređaja

Scenario IV – Novi mobilni uređaji

 

Preduzeće Datatek jedini je Citrix partner u regiji sa statusom: Gold (Citrix Gold Solution Advisor). Rešenja koja Datatek nudi u oblasti virtuelizacije IT resursa bazirana su na Citrix i Microsoft tehnologijiama. 

 

Detaljniji opis predstavljenih scenarija u problema koje rešava Citrix XenApp:

 

Scenario I – Štampači:

Problem: U okruženju terminal servisa svaki zahtev za štampom generiše veliki saobraćaj i zagušuje mrežu, onemogućavajući ostalim korisnicima da nesmetano rade u aplikaciji.

Rešenje: QoS po XenApp sesiji.

 

Scenario II – Kompatibilnost aplikacija:

Problem: Često postoji potreba da se koriste stare aplikacije, ali i da kompanija pređe na novi OS, a česta je situacija da takve aplikacije ne rade na novim operativnim sistemima.

Rešenje: Prezentovanjem aplikacije dobija se mogućnost da se ona pokrene na bilo kom operativnom sistemu.

 

Scenario III – Pristup sa nekontrolisanih uređaja:

Problem: Često se javlja potreba da se aplikacijama pristupi sa nekog računara koji nije ni kompanijski niti privatan računar zaposlenog (u smislu da ga je nekada neko podesio da sa njega može da se pristupa aplikacijama), npr računar u hotelu, na aerodromu. Sa druge strane, zahtev je da se aplikacije koriste na neizmenjen i bezbedan način, a bez potrebe za obukom korisnika.

Rešenje: Citrix XenApp ima opciju web klijenta

 

Scenario IV – Novi mobilni uređaji:

Problem: Sve više vrsta mobilnih uređaja sa različitim operativnim sistemima nastaje i ima potrebu da koristi aplikacije.

Rešenje: Citrix klijent postoji za sve široko korišćene operativne sisteme, pa aplikacije mogu da se koriste sa praktično svakog mobilnog uređaja.

 

   

 

Galeríja:

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.