Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 25. jun, 2012
Srodne teme: ITIL
 

Ovaj kurs pruža IT menadžerima i stručnjacima mogućnost da steknu praktična znanja o ključnim konceptima, principima, procesima i funkcijama koje omogućavaju uspešno upravljanje IT uslugama.

ITIL v3 - 16-18. juli


Pozivamo Vas da se prijavite za julski termin treninga ITIL v3 - Foundations of IT Service Management. Kurs će se održati od 16-18. jula 2012.

 

Ovaj kurs pruža IT menadžerima i stručnjacima mogućnost da steknu praktična znanja o ključnim konceptima, principima, procesima i funkcijama koje omogućavaju uspešno upravljanje IT uslugama. On služi i kao priprema za ispit ITIL Foundation Certificate (Osnovni certifikat za upravljanje IT uslugama). Kurs se zasniva na najboljoj praksi ITIL-a verzije 3 odnosno pristupu životnog ciklusa usluge.

Kurs omogućava polaznicima da razumeju na koji način integrisano okruženje upravljanja IT uslugama, koje se zasniva na smernicama ITIL najbolje prakse, može biti prihvaćeno i prilagođeno u okviru njihovih preduzeća.

Ovaj kurs se zasniva na zadacima tj. praktičnim materijalima za kurs. Osnovu kursa predstavljaju sledeće OGC ITIL v.3 knjige:


• Strategija usluga 
• Projektovanje usluga 
• Prelazak sa projektovanja na implementaciju usluga 
• Funkcionisanje usluga  
• Kontinuirano unapređivanje usluga 

 

Posebnu važnost ima razvoj kulture pružanja usluga u okviru IT organizacije. Obuhvaćene su sledeće teme: uvod u upravljanje uslugama, životni ciklus usluge, ključni principi i modeli ITSM-a, procesi i funkcije.

 

Predavač/instruktor: G-din Vladimir Zorc

V. Zorc ima skoro 20 godina radnog iskustva u oblasti IT-ja koje je uglavnom stekao u Velikoj Britaniji (i delom u Sloveniji), gde je imao prilike da radi na ITIL najboljoj praksi i njenoj primeni na više nivoa u različitim organizacijama.

Pored toga što drži obuku za ITIL i HP Service desk, V. Zorc je aktivan član itSMF grupacije, vođa projektnog tima  za razvoj ITIL rečnika za slovenački jezik i recenzent različite stručne dokumentacije.

 

Šifra kursa: ITIL

Trener: Vladimir Zorc

Early Bird Registration: 05.07.2012

Krajnji rok za registraciju: 10.07.2012

Termin održavanja obuke: 16-18. juli 2012.

Prijava i ostale informacije:  office@itipo.net   

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.