Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 9. jul, 2013
 

OpenStack je napunio 3 godine


OpenStack će zvanično proslaviti 3. rođendan ovog 19. jula. Za 3 godine, OpenStack je postao platforma za inovacije na polju rešenja za infrastrukturu oblaka, sa stotinama kompanija širom sveta koje doprinose napretku OpenStack-a ili se oslanjaju na ovu platformu za svakodnevno obavljanje posla.

 

Trenutno aktuelna verzija OpenStack-a je Grizzly, a podržana je i prethodna verzija Folsom. Za oktobar, sprema se novo izdanje, naziv je Havana. Podsetimo se koje su to komponente OpenStack-a:

 

Identity („Keystone“) – jedno mesto integracije za OpenStack polise, katalog, tokene i autentikaciju.

Keystone reguliše API zahteve i nudi servise koji se mogu konfigurisati za katalog, polise, tokene i identitet. U pozadini obično se nalaze LDAP ili SQL, kao i Key Value Stores (KVS).

Većina ljudi koristiće ovo za prilagođavanje njihovih postojećih servisa za autentikaciju.

 

Dashboard („Horizon“) – Django aplikacija kojoj korisnici mogu da pristupe u svom web pretraživaču. Komunicira sa svakim OpenStack servisom kroz njihov API (i ponekad kroz API njihovog admina).

 

Object Storage („Swift“) – skladišti i isporučuje objekte (fajlove). Koristi replikaciju na nivou objekta da bi bezbedno sačuvao podatke. Prihvata zahteve klijenata preko Objectstore API ili HTTP od klijenata kroz swift-proxy. Održava distribuirane baze naloga i kontejnera.

 

Image Service („Glance“) – glance-api  prihvata Image API pozive za otkrivanje imidža, pozivanja imidža, i skladištenja imidža.   glance-registry  skladišti, procesira i poziva metadata o imidžima (veličina, tip, itd.). Baza podataka za skladištenje metapodataka imidža. Skladište za same imidž fajlove. U mnogim slučajevima, to je OpenStack Swift.

 

Compute („Nova“) – nova-api prihvata i odgovara na compute API pozive korisnika. nova-compute proces je primarno radni proces koji stvara i završava instance virtuelnih mašina preko API-ja hipervizora (XenAPI za XenServer/XCP, libvirt za KVM ili QEMU, VMwareAPI za VMware, itd.) Nova Scheduler je konceptualno najjednostavniji deo koda u OpenStack Nova-i: uzima zahtev za instancom virtuelne mašine po redosledu i određuje gde će se izvršavati (na kom compute host server hostu).

 

Block Storage („Cinder“) – cinder-api prihvata API zahteve i rutira ih prema cinder-volume za akciju. cinder-volume reaguje na zahtev tako što čita ili upisuje u Cinder bazu podataka da bi održao stanje, sarađujući sa drugim procesima (kao što je cinder-scheduler), kroz red poruka, i direktno na blok storidžu koji obezbeđuje hardver ili softver. Može da sarađuje sa raznim provajderima sistema za skladištenje preko arhitekture drajvera. Trenutno postoje drajveri za IBM, NetAPP, Nexenta, linux iSCSI, itd. Slično kao nova-scheduler, cinder-scheduler proces bira optimalnu jedinicu blok storidž provajdera na kome će kreirati volumen.

 

Networking („Neutron“, raniji naziv "Quantum") – neutron-server prihvata API zahteve i onda ih rutira odgovarajućem plug-in-u za akciju. OpenStack Neutron je API-based Networking as a Service softverski sistem koji omogućava korisnicima da upravljaju mrežama i IP adresama za oblake na OpenStack-u. Neutron dolazi sa plug-in-ovima i agentima za: Cisco virtuelne i fizičke svičeve, Nicira NVP proizvod, Open vSwitch, Linux bridging. Uobičajeni agenti su L3, DHCP i specifični plug-in agenti.

 

 Budući projekti (Havana release):  Ceilometer (metering project), Heat (orkestracija cloud aplikacija)  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.