Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 10. oktobar, 2011
Srodne teme: ITIL
 

Ovaj kurs je namenjen IT menadžerima i stručnjacima koji su uključeni u strategiju, dizajn, implementaciju i pružanje poslovnih IT usluga i za šta je potreban uvid u najbolju praksu upravljanja IT uslugama.

ITIL v3 Fundamentals


Ovaj kurs pruža IT menadžerima i stručnjacima mogućnost da steknu praktična znanja o ključnim konceptima, principima, procesima i funkcijama koje omogućavaju uspešno upravljanje IT uslugama. On služi i kao priprema za ispit ITIL Foundation Certificate (Osnovni certifikat za upravljanje IT uslugama). Kurs se zasniva na najboljoj praksi ITIL-a verzije 3 odnosno pristupu životnog ciklusa usluge.

Kurs omogućava polaznicima da razumeju na koji način integrisano okruženje upravljanja IT uslugama, koje se zasniva na smernicama ITIL najbolje prakse, može biti prihvaćeno i prilagođeno u okviru njihovih preduzeća.

Ovaj kurs se zasniva na zadacima to jest praktičnim materijalima za kurs. Osnovu kursa predstavljaju sledeće OGC ITIL v.3 knjige:


• Strategija usluga 
• Projektovanje usluga 
• Prelazak sa projektovanja na implementaciju usluga 
• Funkcionisanje usluga  
• Kontinuirano unapređivanje usluga 

Posebnu važnost ima razvoj kulture pružanja usluga u okviru IT organizacije. Obuhvaćene su sledeće teme: uvod u upravljanje uslugama, životni ciklus usluge, ključni principi i modeli ITSM-a, procesi i funkcije.

Predavač/instruktor: G-din Vladimir Zorc

V. Zorc ima skoro 20 godina radnog iskustva u oblasti IT-ja koje je uglavnom stekao u Velikoj Britaniji (i delom u Sloveniji), gde je imao prilike da radi na ITIL najboljoj praksi i njenoj primeni na više nivoa u različitim organizacijama.

Pored toga što drži obuku za ITIL i HP Service desk, V. Zorc je aktivan član itSMF grupacije, vođa projektnog tima  za razvoj ITIL rečnika za slovenački jezik i recenzent različite stručne dokumentacije.

Course code: ITIL

Trainer: Vladimir Zorc

Early Bird Registration: 14.10.2011

Registration deadline: 21.10.2011

PRIJAVA  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.