Članak je dodao: Administrator | Datum objave: 9. mart, 2011
 

Ovaj trening kombinuje celine Certified Data Centre Design, Data Centre Power, Data Centre Cooling, Data Centre Efficiency i Data Centre Management kao jedine kompletne Data Centre kvalifikacije raspoložive danas u svetu.

qSTC za profesionalce - kurs za sertifikovanog profesionalca u dizajniranju Data Centra


Da li želite da usavršite i budete prepoznati kao neko ko zna da:

  • profesionalno dizajnira, kreira, i upravlja Data Centrom.
  • predvidi rast postojeće i implementaciju nove infrastrukture.
  • smanji troškove tako što će vešto da dizajnira Data Centar.
  • profesionalno dizajnirani Data Centar može da pojednostavi upravljanje IT resursima.
  • dizajniranjem Data Centra na ispravan način postigne ispunjenje regulativa i standarda.


Sve ovo i još mnogo više znanja i informacija dobićete ako nam se pridružite na treningu za Sertifikovanog profesionalca u dizajniranju Data Centra (Certified Data Centre Design Professional – CDCDP), prvom ovakve vrste u Srbiji!

CDCDP spaja osnovne komponente potrebnog znanja dovoljne da se polaznik nezavisno sertifikuje kao visoko stručan i umešan profesionalac u okvirima ove industrije. Kvalifikacija ocenjuje sposobnosti i znanje pojedinca u standardima, usaglašenosti sa regulativama i primene najboljih globalnih praksi u dizajnu, kreiranju i upravljanju istaknutih data centara.

Kome je trening namenjen

Svakom pojedincu koji je uključen ili odgovoran za upravljanje postojećim data centrom ili želi da sazna o najboljim praksama kod dizajniranja novih postrojenja.

PRIJAVA  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.