Članak je dodao: Administrator | Datum objave: 28. mart, 2011
 

CompTIA Project + pokriva poslovne i tehničke veštine upravljanja projektom u svim fazama.

CompTIA Project+


CompTIA Project + je globalno priznata sertifikacija za upravljanje projektima koja identifikuje kvalifikovane i kvalitetne projektne menadžere. CompTIA Project + sertifikacija je međunarodni, neutralni proces sertifikovanja koji pokriva ceo ciklus života projekta od inicijacije i planiranja pa kroz izvršenje, prihvatanje, podršku i zatvaranje. CompTIA Project + daje projekt menadžerima veštine potrebne za završetak projekata na vreme i u okviru proračuna, i stvara zajednički jezik upravljanja projektima među članovima projektnog tima. CompTIA Project + sertifikat vođe projekta može pomoći članovima tima u stvaranju kulture upravljanja projektima u velikim i malim organizacijama. IT postaje ključna strateška prednost u razvoju kompanije. IT zato mora delovati planski, uređeno i u skladu sa strateškim ciljevima. Adekvatno osposobljavanje vođe projekata i članova projektnih timova za učinkovitu i uspešnu realizaciju projekata osnovna je namena seminara CompTIA Project+. Stečeno znanje i veštine koristiće Vam pri realizaciji projekata bez obzira gdje ste zaposleni i koje poslove obavljate.

CDW zahteva CompTIA Project + na pojedinim pozicijama, a preporučuje se za projekt menadžere u nekim od vodećih IT preduzeća u svetu poput Alltel, Dell, Ricoh, Novell.

Za razliku od nekih sertifikata upravljanja projektima, CompTIA Project + sertifikati mogu se dobiti u razumnom roku i povoljno. Nema preduslova, a kandidati ne moraju podneti prijavu ili kompletan popis dodatnih sati kontinuirane edukacije.

Najnovija verzija CompTIA Project + pokriva ciljeve 2009. Za one koji studiraju prema ciljevima 2003, ispit će biti dostupan 31. marta 2011.

PRIJAVA  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.