Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 20. maj, 2012
Srodne teme: Citrix
 

Uz pomoć Vyatta-e uvodite mrežu u svoju virtuelnu infratrukturu. Virtuelizovali ste svoje servere, virtuelizujte sada i svoju mrežu.

Vyatta - virtuelno rutiranje i bezbednost na nivou hipervizora


Vyatta predstavlja prekretnicu na polju mreža i umrežavanja jer nudi mrežna i bezbednosna rešenja, bazirana na softveru, koja se mogu primeniti "na zahtev" i koja zadovoljavaju sve prisutnije IT arhitekture sa virtuelizacijom, više-jezgarskim serverskim platformama i računarskim modelom oblaka. Vyatta softver i virtuelne mašine nude potpun skup mrežnih i bezbednosnih funkcija, potrebnih za umrežavanje u velikim poslovnim sistemima, koji može da se ispostavi, licencira, naplati i skalira po zahtevu i potrebi, pretvarajući tako mrežu u još jednu virtuelizovanu aplikaciju. Hiljade fizičkih, virtuelizovanih, i oblak infrastruktura širom sveta, od malih do Fortune 500 najvećih korisnika, državnih organizacija i globalnih telekoma, povezani su i zaštićeni Vyatta softverskim rešenjima.

 

Umrežavanje zasnovano na softverskim uređajima odgovor je na zahtev današnjih mreža koje se stalno razvijaju. Po prvi put u prethodne dve decenije, industrija prolazi kroz promene platforme koje diktiraju da umrežavanje treba da se isporuči kao softversko rešenje.

 

Softverski pristup rešenju koji nudi Vyatta uklapa se u aktuelne trendove i predstavlja superiornu alternativu hardverskim rešenjima koja nude ostali proizvođači, i po pitanju funkcionalnosti i po pitanju cene. Sa Vyattom možete da segmentirate i zaštitite svoje virtuelne mreže da zadovolje iste one normativne standarde kao i fizičke mreže. Vyatta virtuelni uređaji u koje spadaju virtuelni ruter, virtuelni firewall i VPN virtuelni uređaj idealni su kako za umrežavanje nekoliko virtuelnih servera tako i za umrežavanje vašeg celog data centra.    

 

Vyatta virtuelni uređaji optimizovani su za Xen, XenServer, VMware ESX, i Red Hat KVM. Vyatta Subscription Edition (VSE) za virtuelna okruženja, licencira se jednostavno po instanci i po željenom nivou podrške (Basic, Enterprise ili Premium).

 

Za detaljnije informacije oko Vyatta proizvoda, možete da se obratite Itipu ili nekom od autorizovanih partnera.    

   

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.