Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 28. jul, 2014
 

PernixData ubrzava I/O operacije u VMware okruženju


Da li ste znali da više od 70% tehničke pomoći u VMware-u odlazi na probleme povezane sa sporim performansama aplikacija do kojih dolazi zbog uskog grla pri radu sa sistemima za skladištenje?

 

PernixData predstavlja rešenje za ubrzavanje rada skladišnih sistema u VMware okruženjima. Zahvaljujući virtuelizaciji flash-a na strani servera (što znači da je flash bliže aplikacijama i VM-ma), PernixData FVP omogućava sledeće:

 

- ubrzanje aplikacija do 10x u VMware vSphere okruženju

- izuzetno visoki broj paralelnih I/O operacija u sekundi

- uštede na nepotrebnoj zameni diskovnih storage sistema zbog sporosti

 

PernixData FVP (Flash Virtualization Platform) je inovativni sistem za unapređivanje svih vrsta skladišnih sistema u vSphere 5.x okruženju, bez obzira na tip veze, jer podržava sve FC, FCoE, iSCSI sisteme koji se nalaze na VMware HCL spisku. Kao flash hipervizor, postavlja se unutar jezgra ESX/ESXi hipervizora korišćenjem javnih API-ja. Koristi standardne lokalno priključene SSD diskove i/ili RAM u serveru da bi ubrzao sve operacije čitanja i pisanja virtuelnih servera. Ubrzavanje čitanja vrši se na način sličan na koji smo već navikli kod ubrzavanja storage sistema putem SSD-a, samo što ovde lokalni agent i drajver postavljen na ESXi serveru odlučuje o tome koji (HOT) podaci će biti pohranjeni na SSD kešu. Za unapređivanje pisanja PernixData FPV koristi inovativnu tehnologiju SSD klastera gde se podaci zapisuju istovremeno na više SSD diskova, tj. na više servera. Takav način rada, pored ubrzavanja svih operacija čitanja i pisanja, obezbeđuje i najviši mogući nivo bezbednosti podataka tokom keširanja.   

 

Dodatne informacije:

 

- predstojeća verzija biće dostupna u 4. kvartalu ove godine, i donosi podršku za na AoE, SAS i lokalne protokole vezivanja

- podatak u trenutku zapisa lokalni fizički server preko mreže simultano replicira na do dva servera, što se koristi kao bezbednosna kopija u slučaju ispada keša ili celog primarnog servera

- PernixData interno čuva dnevnik sinhronizacije podataka i drži kopiju podataka na svim keš memorijama u klasteru dok jedan od servera ne potvrdi da su podaci sačuvani na diskovnom storage-u

- SMB verzija uključuje 4 serverske licence za dvo-procesorske servere sa po jednim SSD diskom

- Enterprise verzija nema ograničenja po pitanju hosta 

 

Za sve dodatne informacije i pitanja oko mogućnosti kupovine, obratite nam se na office@itipo.net  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.