Članak je dodao: Administrator | Datum objave: 23. decembar, 2010
Srodne teme: IronKey
 

Pored slobode i fleksibilnosti koje daju korisnicima, USB fleš memorije predstavljuju očigledan rizik za preduzeća.

IronKey sada donosi rešenje za bezbedno elektronsko bankarstvo


Kako da preduzeća zadrže pogodnosti i produktivnost koju donose USB tehnologije za čuvanje i prenos podataka, a da istovremeno izbegnu rizike?

IronKey nudi rešenja za korporativna okruženja u vidu USB fleš memorija sa hardverskom enkripcijom i skupom servisa koji omogućavaju udaljeno upravljanje bilo preko hostovanih usluga koje nudi IronKey, bilo putem servera koji se nalazi kod korisnika. Servisi za upravljanje čine jednostavnim definisanje politika i praćenja usaglašenosti, i usmeravaju uređaje da slede politike kojima se kontroliše pristup podacima i odgovara na bezbednosne događaje. Administratori imaju punu kontrolu nad fleš memorijama i ako je potrebno mugu da udaljeno onesposobe uređaje i obrišu podatke. Dobijaju se i logovi korišćenja koji se mogu koristiti za izveštaje i praćenje usaglašenosti sa politikama.

IronKey fleš memorije mogu se koristiti i u elektronskom bankarstvu. Rešenje pod nazivom IronKey Trusted Access for Banking omogućava komercijalnim bankama da zaštite svoje korisnike i transakcije. „Provereni pristup u bankarstvu“ omogućava klijentima da koriste svoje postojeće on-line naloge i sisteme za transfer novca unutar granica zatvorenog, prenosnog virtuelnog okruženja. Korisnici jednostavno priključe svoj IronKey prenosni USB bezbednosni uređaj da bi se automatski pokrenulo zaštićeno, virtelizovano okruženje. Internet pretraživač za provereni pristup otvara se na definisanoj Internet stranici banke i korisnici mogu da prelaze samo na sajtove koje je banka autorizovala.

Da bi se korisnici zaštitili od novih zlonamernih programa, Trusted Access for Banking se ne oslanja na potencijalno kompromitovane i ranjive aplikacije koje se nalaze na računaru klijenta. Bezbedna, šifrovana konekcija sa elektronskim bankarstvom uspostavlja se preko IronKey proverene mreže da bi se izolovali potencijalni „čovek-između“ i DNS napadi. Unosi preko napredne šifrovana tastature štite korisnike od „skupljača tastera“ tokom unosa kredencijala i drugih poverljivih podataka.

Banke mogu brzo da uvedu Trusted Access for Banking bez potrebe da odvoje zaseban server, instaliraju dodatni softver ili potroše vreme u ažuriranju bankarskih aplikacija. Za rad odeljenja korisničke podrške i sprečavanje prevara, korporativni servisi za upravljanje omogućavaju praćenje i proveru aktivacija uređaja, korišćenje i ažuriranje politika.   

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.