Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 6. oktobar, 2014
 

PernixData FVP 2.0 - još više mogućnosti kod ubrzavanja VMware okruženja


Upravo je izašla PernixData FVP ver. 2.0. Da se podsetimo, verzija 1.0 iznenadila je IT svet sa sledećim jedinstvenim funkcijama:

- ubrzanje storage-a u VMware okruženju, pa samim tim i virtuelizovanih aplikacija, optimizovanjem operacija čitanja i pisanja, za koje se koristi keš memorija dobijena virtuelizacijom flash memorije na hostovima, uz fault tolerance mogućnost tj. zaštitu gubitka podataka

- klasterska platforma, na kojoj VM može udaljeno da pristupi podacima na bilo kom hostu

- 100% transparentna implementacija unutar hipervizora korišćenjem javnih API-ja sertifikovanih od strane VMware-a

 

Postavljajući inteligenciju koju koristi storage u servere, PernixData FVP razdvaja performanse storage-a od njegovog kapaciteta za dobijanje 10x bržih virtuelizovanih aplikacija, neograničenih IOPS-a (gde i kada su potrebni), i 90 posto nižih troškova za storage.

 

FVP verzija 2.0 donosi sledeće mogućnosti:

- distribuirana Fault Tolerant memorija (DFTM) – mogućnost da se sada i RAM pretvori u resurs (sa enterprise osobinama) koji će se koristiti za ubrzavanje storage-a

- optimizovanje bilo kog storage uređaja (file, blok ili direktno povezanog). Podržani su svi NFS, iSCSI, FC, FCoE i lokalni storage sistemi koji su na VMware HCL-u.

- korisnički definisani fault domeni (mogućnost kontrole gde će se podaci replicirati prilikom write-back ubrzavanja tj. upisivanja)

- mrežna kompresija s mogućnošću prilagođavanja

 

S obzirom da implementacija FVP softvera traje manje od 10 minuta, bez restartovanja sistema ili potrebe da se izvrše izmene VM-a, i da je nakon instalacije potrebno samo još da IT administratori jednostavno naprave FVP klastere i dodele virtuelne mašine pulovima resursa, predlažemo Vam da nam se obratite u vezi probnih instalacija u Vašem okruženju.  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.