Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 11. januar, 2011
Srodne teme: Citrix
 

Gartner definiše proizvođača u Liderskom Kvadrantu kao onog koji ima “sposobnost da oblikuje tržište uvođenjenjem dodatnih mogućnosti u ponudi proizvoda i dizanjem svesti o važnosti ovih funkcija.

Citrix u liderskom kvadrantu Gartnerovog Magičnog Kvadranta za kontrolere isporučivanja aplikacija za 2010


Kompanija Citrix Systems objavila je da je Citrix® ocenjen i postavljen od strane konsultantske kuće Gartner, Inc. u liderski kvadrant izveštaja „Magični Kvadrant za kontrolere isporuke aplikacija za 2010“ koji je sačinio Mark Fabi, Gartnerov istaknuti analitičar, i Džo Skorupa, istraživač. Izveštaj vrednuje Citrix® NetScaler®, ključnu komponentu ove kompanije za virtuelizaciju, umrežavanje i izvođenje „cloud“ računarstva. Gartner definiše proizvođača u Liderskom Kvadrantu kao onog koji ima “sposobnost da oblikuje tržište uvođenjenjem dodatnih mogućnosti u ponudi proizvoda i dizanjem svesti o važnosti ovih funkcija. Ključne mogućnosti lidera predstavljaju one funkcije kontrolera isporučivanja aplikacija napredne platforme koje se koriste kod aplikacija u složenijim poslovnim okruženjima. Od lidera očekujemo da ima snažno ili rastuće prisustvo na tržištu, posebno na naprednijim platformama i da ima rešenja čiji će se broj korisnika u korporativnom segment povećavati. Stručnost kod kompleksnih uvođenja aplikacija u centrima podataka takođe je potreban uslov za lidera u Magičnom Kvadrantu za kontrolere isporučivanja aplikacija”.

Kontroleri za isporučivanje aplikacija nude funkcije koje optimizuju okruženja poslovnih aplikacija. Razvoj tržišta krenuo je od sistema za raspoređivanje opterećenja koji su bili namenski razvijeni da bi obezbedili dostupnost i proširivost web sajtova. Poslovni sistemi koriste ove kontrolere da bi optimizovali pouzdanost, performanse krajnjih korisnika, korišćenje resursa centara podataka i bezbednost za razne poslovne aplikacije. Kontroleri za isporučivanje aplikacija često su ključne komponente različitih okruženja, kao što su portali, ERP sistemi, Microsoft Outlook i Office Communications Server (OCS), kontrolne tačke za virtuelizaciju, i sve više, kao deo okruženja za razvoj aplikacija.

Infrastruktura za isporučivanje koju nudi NetScaler transformiše današnji tradicionalni centar podataka koji je napravljen u strogom okruženju izolovanih mrežnih uređaja u sutrašnji virtuelni centar podataka zasnovan na „oblaku“ koji je fleksibilan i proširiv u meri koja je potrebna za isporučivanje informacionih tehnologija u vidu usluga po zahtevu. Pored toga,  NetScaler ubrzava i čini bezbednim web aplikacije za hiljade korporativnih korisnika, i predstavlja infrastrukturu koju je izabrala većina najvećih ponuđača usluga na tehnologiji oblaka, i web sajtova. Procena je da oko 75% svih korisnika Interneta koristi u nekom trenutku funkcije NetScalera svakog dana.

Pročitajte više...  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.