Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 11. novembar, 2011
Srodne teme: Citrix
 

Zahvaljujući novim tehnološkim inovacijama, alatima i akvizicijama, Citrix ubrzava uspešnost i smanjuje troškove “prelaska na virtuelno“ na nivou desktopa

Citrix smanjuje troškove uvođenja virtuelnih desktopa


Barselona, Španija, 26. oktobar 2011 - Danas, na konferenciji Citrix Synergy™, gde se na jednom mestu sreću  računarstvo oblaka, mrežni sistemi i virtuelizacija, Citrix je predstavio inovacije u tehnologiji transformacije desktopa i nove alatke koje će dodatno smanjiti troškove i vreme potrebno za uvođenje virtuelnih desktopa. Citrixov model Transformacije Desktopa, koji je prvi put uveden u oktobru 2010 (vidi  objavu), fokusira se na tri različite faze – procenu, dizajn i uvođenje – i pomaže korisnicima da odrede prioritete i mapiraju poslovne ciljeve na korisnike i projekte, da bi ubrzali izvođenje virtuelizacije desktopa unutar celog preduzeća. Citrix sada unapređuje model sa novim alatkama i procesima koje IT organizacije mogu da primene prilikom planiranja i implementacije uspešne strategije virtuelizacije desktopa unutar celog preduzeća. Citrix je upravo objavio i definitivan dogovor za preuzimanje App-DNA kao ključne komponente svoje strategije Transformacije Desktopa.

 

Izjednačavanje startnih pozicija na polju odmeravanja snaga virtuelnih i fizičkih desktopa
Korisnici svih veličina uvode virtuelizaciju desktopa jer prepoznaju da će im se ulaganje brzo vratiti kroz unapređenu agilnost poslovanja, čvršću bezbednost, i pristup desktopu i aplikacijama sa bilo koje lokacije i preko bilo kog uređaja. U isto vreme, iste te organizacije ističu potrebu za daljim isplativim akvizicijama i modelima uvođenja koji će im pomoći da period od upoznavanja do primene rešenja bude kraći.
U prethodne dve godine, Citrix je napravio brojne pomake na ovom frontu da bi smanjio troškove koji su bili prepreka za masovnije usvajanje virtuelnih desktop. Kao rezultat ovih unapređenja, kapitalni trošak prve godine uvođenja Citrix XenDesktopa sada je, u mnogim slučajevima ispod onog koji ima fizički desktop. Sa budućim unapređenjima objavljenim ovih dana na konferenciji Synergy, Citrix predviđa da će u narednih šest meseci, početni troškovi virtuelnih desktopa biti niži od onih potrebnih za uvođenje fizičkih desktopa. Te promene inicijalnih troškova dolaze od strane tri primarna pokretača:

 1. Obimne tehnološke inovacije kod XenDesktopa, uključujući tehnologiju isporučivanja FlexCast™, tehnologiju personalnog vDisk-a (dobijena akvizicijom kompanije RingCube ovog leta), IntelliCache optimizaciju skladišnog prostora i integrisanu WAN optimizacija koja sada dolazi kao jedna od osnovnih funkcija.
 2. Novi program Sistem-na-Čipu (SoC) koji podržava Citrix HDX™, i koji će omogućiti pojavu uređaja visokih performansi koji podržavaju HDX tehnologije, sa cenom ispod $100 (vidi objavu)
 3. Inovacije koje širom industrije donose Citrixovi partneri koje su snizile troškove virtuelnih desktopa na nivou servera, skladišnog prostora, mreže i mikroprocesora, uključujući de-duplikaciju, inteligentnije rezervisanje skladišnog prostora i pomake u Murovom zakonu koji su doveli do bolje iskorišćenosti servera za hostovanje virtuelnih desktopa.

 

Unapređenja ovih tehnologija koje izjednačavaju startne pozicije kod inicijalnih trošova između uvođenja virtuelnih i fizičkih desktopa u kombinaciji sa procesom Transformacije Desktopa i novim alatima pomažu organizacijama da isporuče virtuelne desktope na svim nivoima IT sistema preduzeća.

Citrixov model Transformacije Desktopa – procena, dizajn i uvođenje
Model Transformacije Desktopa razvijen je i pušten pri kraju 2010. da bi ujedinio najkorišćeniju metodologiju sa alatima i partnerima koji planiraju i izvršavaju strateške inicijative transformacije desktopa. Novi alati razvijeni tokom prethodnih godinu dana pomeraju ovaj model jedan korak dalje u upravljanju projektima, inteligentnim procenama i automatizovanim alatima za pravljenje paketa. Nove komponente uključuju:

 

 • Citrixov Ubrzivač Uspeha (engl. Success Accelerator) – Citrixov Ubrzivač Uspeha za XenDesktop pojednostavljuje projekte transformacije desktopa sa besplatnim, prilagođenim vodičem koji vodi korak-po-korak kroz dizajn, implementaciju i puštanje u rad XenDesktopa od strane Citrixovih eksperata i stručnjaka u branši. Citrixov Ubrzivač Uspeha nudi liste za proveru koraka i instrukcije, stotine proverenih dizajna, brze savete iz najbolje prakse, upozorenja i resurse, kao i pristup novim alatkama Transformacije Desktopa.
 • Citrixov alat za Procenu Virtuelnog Desktopa (engl. Virtual Desktop Assessment) – Ovaj besplatni automatizovani alat nudi inventar uređaja, aplikacija i načina rada krajnjih korisnika organizacije. Ovaj alat zatim daje preporuke za korišćenje XenDesktop FlexCast modela isporuke desktopa, konfigurisanje glavnog imidža i izbora aplikacija, organizovanih po korisničkim grupama.
 • App-DNA AppTitude – Kao deo akvizicije kompanije App-DNA, platforma AppTitude pruža analizu portfolia aplikacija organizacije, uputstva za isporuku aplikacija, kalkulator projekta i, tamo gde je potrebno, informacije za rešavanje pitanja kompatibilnosti aplikacija. Dalje, za one organizacije koje koriste virtuelizaciju aplikacija i striming, ovaj alat će automatski da pakuje aplikacije za korišćenje sa Microsoft Installer-om (MSI), Microsoft App-V-em i Citrix XenApp®-om.
 • XenDesktop Personal vDisk tehnologija – Personalna vDisk tehnologija, dobijena nedavno akvizicijom kompanije RingCube, već dostupna sa XenDesktopom 5.5, pobošljava fazu “uvođenje” tako što nudi stalan, personalni skladišni prostor za aplikacije i podatke za podešavanja i aplikacije koji je nezavisan od glavnog imidža. Krajnji korisnici imaju potpuno personalizovani virtuelni desktop dok IT organizacije ostvaruju i operativne uštede i smanjenje skladišnog prostora i do 65 procenata u odnosu na uvođenje modela posvećene VDI infrastrukture.

Finansijski pristupačan virtuelni desktop za mali i srednji biznis
Citrix VDI-in-a-Box™ 5 je jednostavno, pristupačno rešenje koje sadrži sve što je potrebno za uvođenje virtuelnih desktopa u malim i srednjim preduzećima. Radi se VDI softverskom uređaju koji omogućava Windows administratorima da brzo isporuče centralno-upravljane virtuelne desktope bilo kom korisniku, bilo kada i na bilo kom uređaju – za nižu cenu od cene novog PC-a. VDI-ina-a-Box daje visoku dostupnost i eliminiše preko 60 procenata tradicionalne VDI infrastrukture – uključujući menadžment servere i deljeni skladišni prostor (SAN) – stvaranjem grupe običnih servera sa direktno povezanim sistemom za skladištenje.

Kako pristupiti modelu Transformacije Desktopa
Korisnici mogu da se prijave na Success Accelerator sa MyCitrix nalogom i zatim kreiraju projekat pružajući informacije o projektu. Korisnici mogu zatim da prate vodič prilagođenog projekta koristeći alatke, članke o najboljim praksama i kriterijume za donošenje odluka tokom postupka.

Cene i raspoloživost

 • Citrix Success Accelerator je besplatan i već je na raspolaganju.  
 • Alat Citrix Virtual Desktop Assessment dostupan je od 1. novembra preko  Citrix Success Accelerator-a.  
 • Za sada, AppTitude™ se i dalje može nabaviti od App-DNA partnere po dosadašnjim cenama.
 • Citrix Personal vDisk tehnologija na raspolaganju je sa XenDesktop-om 5.5 kao funkcija koja se može koristiti u ranoj fazi.

Vest u originalu možete pročitati na: http://www.citrix.com/English/NE/news/news.asp?newsID=2317401

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Itipu. Pozivamo Vas na besplatne radionice koje organizujemo svaka dva meseca u našim prostorijama.

Citrixov model Transformacije Desktopa, koji je prvi put uveden u oktobru 2010 (vidi  objavu), fokusira se na tri različite faze – procenu, dizajn i uvođenje – i pomaže korisnicima da odrede prioritete i mapiraju poslovne ciljeve na korisnike i projekte, da bi ubrzali izvođenje virtuelizacije desktopa unutar celog preduzeća. Citrix sada unapređuje model sa novim alatkama i procesima koje IT organizacije mogu da primene prilikom planiranja i implementacije uspešne strategije virtuelizacije desktopa unutar celog preduzeća. Citrix je upravo objavio i definitivan dogovor za preuzimanje App-DNA kao ključne komponente svoje strategije Transformacije Desktopa.  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.