Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 12. decembar, 2011
 

Novo proučavanje globalnog tržišta koje je sprovedeno na inicijativu Citrixa pokazuje da 55% ispitanih radnih organizacija očekuje da će uvesti nova rešenja za virtuelizaciju desktopa do 2013, a 86% navodi bezbednost kao glavni pokretač

Potreba da mobilni način rada bude bezbedan podstiče potražnju za virtuelizacijom desktopa


Santa Clara, California, 7.12.2011 – Po novom istraživanju globalnog tržišta koje je sprovedeno na inicijativu Citrixa, postizanje bezbednosti kod mobilnog načina rada glavni je uzrok značajnog porasta zahteva za uvođenje virtuelizacije desktopa koje će se desiti u naredne dve godine. Pedeset pet procenata ispitanih kompanija očekuje da će krenuti sa implementacijom desktop virtuelizacije po prvi put do 2013, a 86 procenata navodi bezbednost kao primarni pokretač. U glavne faktore koji podstiču ovaj porast spadaju:

  • Bezbedan pristup za mobilne i druge korisničke uređaje
  • Povećana bezbednost aplikacija i podataka
  • Poslovna agilnost za sve veću mobilnu radnu snagu
  • Bolja kontrola rizika
  • Trenutno omogućavanje ili onemogućavanje pristupa aplikacijama i desktopovima
  • Trenutna izolacija kompromitivane aplikacije
  • Mogućnost da se udaljeno obrišu podaci sa mobilnih i PC uređaja

 

“Desktop virtuelizacija omogućava centralizovanu kontrolu i upravljanje desktopovima, aplikacijama i podacima koji se isporučuju na bilo koji krajnji uređaj. Nude takođe granularnu kontrolu pristupa zasnovanu na politikama i podržava zahteve koje nameće usaglašavanje sa regulativama. Sadrži važan infrastrukturni nivo vladanja informacijama koji unapređuje upravljanje rizikom u procesu obezbeđivanja informacija i usaglašavanja sa regulativama“, rekao je Kurt Roemer, glavni bezbednosni konsultant za Citrix.

Od onih IT rukovodioca koji donose odluke i koji će uvesti virtuelizovane desktop do 2013. godine, 95 procenata veruje da je ovo rešenje vrlo efikasno u zaštiti informacija nudeći istovremeno radnicima brz i efektan pristup informacijama koje su im potrebne. Devedeset sedam procenata kaže da očekuju da će virtuelizacija desktopa pomoći njihovim organizacijama da odgovore na nove i izbijajuće bezbednosne pretnje.

Bezbednost informacija i usaglašenost sa regulativama sada su veći prioriteti nego ikada. Organizacije širom sveta fokusirane su na potrebu da se bude agilan i efikasan koliko god je to moguće. Na osnovu ovog istraživanja i dosadašnjeg iskustva, virtuelizacija desktopa jedina je tehnologija koja omogućava organizacijama da postignu ova dva povezana cilja.  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.