Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 4. februar, 2012
Srodne teme: Citrix
 

Koje su razlike i kako izabrati između dva sjajna rešenja koje Citrix nudi za virtuelizaciju desktopa

XenDesktop ili VDI-in-a-Box? Kako izabrati?


Prenosimo vam tekst o ovoj temi koji je na svom blogu postavio Allen Furmanski:


Kada počnete da razmišljate o virtuelizaciji desktopa, imate dve sjajne opcije, XenDesktop ili VDI-in-a-Box, ali pitanje je kako izabrati? Da li je stvar u ceni, veličini okruženja, funkcijama, i/ili drugim faktorima? Kumar Goswami, VP odeljenja  Citrix-ovog proizvoda VDI-in-a-Box, govori o ovoj temi u svom blog postu na adresi http://blogs.citrix.com/2011/12/01/citrix-vdi-in-a-box-v5-is-now-here-%E2%80%A6-give-it-a-go/. Tu piše da “ako vam je potreban jednostavan VDI (Virtual Desktop Infrastructure) koristite ViaB. U suprotnom, krenite sa XD i njegovom Flexcast ponudom”. Mislim da je ovo dobar rezime i jedan od glavnih argumenata prilikom odlučivanja. Pored biranja između samo-VDI ponude i one sa Flexcast-om, želeo bih da ovde prodiskutujem i o drugim tačkama da bih uporedio i napravio razliku između ova dva proizvoda. Nadam se da će vas ovo usmeriti na jednu ili na drugu stranu, u zavisnosti od trenutne situacije u kojoj se nalazite.

Autentikacija – I XenDesktop i VDI-in-a-Box podržavaju Active Directory kao i smart kartice. Jedna ključna razlika je da XenDesktop zahteva Active Directory i nije podržan u radnoj grupi. Za manja okruženja koja koriste radnu grupu bez centralnog direktorijuma, VDI-in-a-Box može da bude jedina opcija s obzirom da mogućnost korišćenja interne baze korisnika. S druge strane, kada koristite Active Directory sa rešenjem VDI-in-a-Box, potrebno je da desktope eksplicitno dodelite korisnicima ili grupama koje direktno sadrže korisnike. Ako koristite grupe unutar grupa ili ugrađene Active Directory grupe za dodeljivanje desktopova, to će zahtevati XenDesktop.

Automatizacija – XenDesktop nudi moćan PowerShell SDK interfejs koji omogućava administratorima da automatizuju poslove kao što su stvaranje desktopa, konfigurisanje sajta i sakupljanje pokaznih vrednosti. Kod rešenja VDI-in-a-Box sve je u jednostavnosti, čarobnjacima i na što kraćem vremenu za instaliranje i podašavanje opcija.

Postavljanje i održavanje – Kao što bi moglo i da se očekuje,  postavljanje i tekuće održavanje proizvoda VDI-in-a-Box traži značajno manje angažovanja nego ono u slučaju XenDesktopa. Tačno je da XenDesktop ima opciju Quick Deploy kod koje se sve komponente (server koji upravlja sa licencama, baza podataka, kontroler, konzole, itd.) instaliraju na istom sistemu i čarobnjak vas sprovodi kroz početna podešavanja; ipak, ovo je prigodno samo za dokazivanja koncepta (PoC) i manja okruženja sa ograničenom proširivošću i bez redundantnosti.

Visoka dostupnost – I XenDesktop i VDI-in-a-Box nude opcije visoke dostupnosti na više nivoa. Oba podržavaju deljene sisteme za skladištenje i redundantnost priključivanja sa okruženjem. XenDesktop uzima u obzir i HA baze podataka, dok VDI-in-a-Box koristi lokalne konfiguracione datoteke na svakom hostu umesto centralne baze. VDI-in-a-Box takođe ima ugrađene HA mogućnosti bez dodatnih zahteva osim dodavanja dva ili više hostova u povezanom nizu koji čini celinu.

Skalabilnost – Možda ćete u početku misliti da je XenDesktop daleko skalabilniji od VDI-in-a-Box, ali to nije baš slučaj. VDI-in-a-Box se dokazao u korisničkim okruženjima servirajući hiljade desktopa sa osam ili više hipervizorskih hostova. Usuđujem se da kažem da je to dovoljno za većinu postojećih poslovanja (imajući na umu da se radi o uvođenju na jednoj lokaciji, a da se mogu uraditi i instalacije na više lokacija ako je potrebno zadovoljiti više korisnika i/ili preduzeća na različitim geografskim lokacijama). Ako vam je potrebna jedna instalacija koja će opsluživati desetine hiljada desktopa, XenDesktop će se možda pokazati kao bolja opcija.

Cena – Ovde neću ulaziti u detalje. Ukratko, ako je cena ključni faktor, onda je VDI-in-a-Box rešenje za vas. Tražena infrastruktura, troškovi postavljanja i održavanja biće manji u poređenju sa troškovima koje donosi XenDesktop.

HDX 3D Pro – Ako imate specifične zahteve za dostavljanjem desktopa za rad sa zahtevnim grafičkim aplikacijama, razmotrite HDX 3D Pro funkciju koja je na raspolaganju u XenDesktop Enterprise i Platinum edicijama. Proverite ovaj link http://support.citrix.com/proddocs/topic/xendesktop-als/hd-3d-about.html za dodatne detalje.

Politike – I XenDesktop i VDI-in-a-Box koriste isti HDX mehanizam politika, mada neće sve politike raditi u okruženju proizvoda VDI-in-a-Box i VDI-in-a-Box zahteva da se politike konfigurišu i čuvaju u bazi Active Directory. XenDesktop dozvoljava da se politike takođe konfigurišu i drže u bazi sajta (u slučajevima kada nemate kontrolu nad AD-om) dok vam VDI-in-a-Box omogućava da konfigurišete on/off opcije za virtuelne kanale unutar proizvoda.

 

Blog post u originalu, možete pronaći na:

http://blogs.citrix.com/2012/01/27/xendesktop-or-vdi-in-a-box-how-to-choose/

   

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.