Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 8. februar, 2012
Srodne teme: Virtual Computer
 

Kroz analizu kompanije Virtual Computer, IDC ukazuje na pogodnosti centralizovanog upravljanja distribuiranim računarima sa klijentskim hipervizorom

IDC analizira rešenje distribuiranih virtuelnih desktopa


Ovaj novi izveštaj IDC-a, predstavlja profil rešenja Virtuelizacije Inteligentnih Desktopa (Intelligent Desktop Virtualization - IDV)  sa Virtual Computer-om. Po ovom izveštaju, Virtual Computer nudi zrelo, isprobano rešenje sa svim pogodnostima  VDI rešenja, ali bez velikih, kapitalnih ulaganja. Zahvaljujući klijentskom hipervizoru, VM nalaze se na klijentskom uređaju čiju snagu i koriste, a održavanje tih VM i bekap obavlja se centralizovano.


Skinite izveštaj  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.