Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 11. april, 2012
 

Vreme je da mrežne arhitekture sustignu virtuelizaciju i 2012. je prava godina za to

Predviđanje za 2012. i nadalje: Umrežavanje osvaja servere


Na kraju 2011. godine Gartner je tvrdio da je virtuelizacija na svom vrhuncu sa 50% svih x86 serverskih instalacija koje se izvršavaju kao virtuelne mašine. Ovo suštinski menja tok mrežnog saobraćaja, i čini da se umrežavanje i bezbednosna kontrola obavlja unutar samog virtuelizovanog servera. 

 

Razmislite o ogromnoj količini saobraćaja koji teče unutar virtuelizovane infrastrukture. Po realnoj proceni, svaka VM može da generiše 100Mb/s saobraćaja i u velikom broju slučajeva ta VM komunicira sa drugom VM na istom serveru. Pomnožite tu dinamiku sa činjenicom da su serveri postali tako moćni da na njih može da se stavi veliki broj virtuelnih mašina. Nije ni čudo što virtuelizovana okruženja generišu toliko saobraćaja. 

 

Gartner, međutim, procenjuje da je danas samo 5% bezbednosnih kontrola u enterprise data centrima virtuelizovano. Uzimajući u obzir da je sada polovina x86 serverskog sadržaja u formi virtuelnih mašina, prirodno je i potrebno da se bezbednost i mrežne komponente prošire unutar same serverske infrastrukture. 

 

Vreme je da mrežne infrastrukture sustignu virtuelizaciju, i 2012. je prava godina za to. Usvajanje mrežnih virtuelnih mašina u IT industriji desiće se, i to vrlo brzo: 

 

-        Privatni Oblaci će prihvatiti mrežne virtuelne mašine da bi logički segmentirali različite poslovne jedinice unutar deljene infrastrukture.

-        Javni Oblaci će omogućiti primenu virtuelnih mašina da bi korisnici mogli da razreše najveće bezbednosne strepnje, s obzirom da ponuđači usluga neće menjati svoju fiksnu infrastrukturu za svakog korisnika pojedinačno.

-        Hibridni Oblaci su jednostavno kombinacija Javne i Privatne dinamike, uz mogućnost prilagođavanja zahvaljujući činjenici da korišćenjem mrežnih virtuelnih mašina korisnik može da ima poznati tip infrastrukture na svim lokacijama, i to pod svojom kontrolom.

 

Na kraju, nije bitno da li se radi o virtuelizovanom data centru ili o kompletnoj arhitekturi Oblaka: Ako infrastruktura ima stotine ili hiljade VM koje generišu saobraćaj, potrebno je da tu postoje odgovarajuće kontrole i politike. Pravi i efikasni način da se to uradi je sa mrežnim virtuelnim mašinama. 

Kelly Herrell, CEO, Vyatta  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.