Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 21. april, 2012
Srodne teme: Virtual Computer
 

ZonaEksperata uključuje prezentacije najpoznatijih stručnjaka iz oblasti virtuelizacije desktopa

Zona eksperata na sajtu Virtual Computer-a


Westford, SAD, 25. april, 2012 — Virtual Computer, lider na tržištu Inteligentne Dektop Virtuelizacije (IDV), nedavno je objavio da je pokrenuo ZonuEksperata Desktop Virtuelizacije, sa sadržajem koji dolazi od vodećih eksperata za navedenu temu, uključujući prezentacije od Bretta Waldmana iz IDC-a, Rich Nockelsa i Jesus Garcie iz Intela, Doug Browna iz DABCC, i Rachel Chalmers iz preduzeća The 451 Group. Zona se nalazi na web adresi www.virtualcomputer.com/expertzone 

 

Brett Waldman i Rich Nockels predstavljaju temu “Post-PC Era ili Nova PC Era,” pokrivajući trendove kao što su virtuelizacija desktopa, platforma Oblaka, i konzumerizacija IT-a. To uključuje statistiku i trendove na tablet uređajima, tankim klijentima i PC-ima; kako Inteligentna Desktop Virtuelizacija (IDV) transformiše PC-e; ekonomske aspekte i performanse VDI nasuprot IDV; i primenu PC-a, tankih klijenata i tableta.

 

Doug Brown iz kompanije DABCC ima tehičku prezentaciju tokom koje priča o razlikama između IDV i VDI, bezbednosti i uštedama u vremenu koje donosi IDV, prednostima klijentskog hipervizora Tipa-1, resursima potrebnim za virtuelizaciju desktopa, transparentnom bekapu i vraćanju kopija, integraciji sa Active Directory-em, upravljanju deljenim imidžem, kontrolama zasnovanim na politikama i o još dosta toga.

 

Rachel Chalmers iz kompanije The 451 Group daje pregled korisničkog računarstva, objašnjava razloge zašto preduzeća žele da virtuelizuju PC-e i navodi razloge za i protiv VDI. Pokriva, takođe, i Inteligentnu Desktop Virtuelizaciju kao alternativu VDI rešenju na serverima. 

 

Ove i druge prezentacije pronaći ćete na stranici www.virtualcomputer.com/expertzone 

 

Preuzmite NxTop besplatno!

Upravljajte i zaštitite do 5 PC-a besplatno uz pomoć nagrađenog softvera za virtuelizaciju desktopa! Preuzimanje ovde

 

O Virtual Computer-u

Virtual Computer je lider po pitanju Inteligentne Desktop Virtuelizacije (izraz koji je skovao Intel) i jedina je kompanija koja nudi sveobuhvatni centralizovani upravljački sistem i integrisani pravi Tip-1 klijentski hipervizor. Virtual Computer NxTop daje bolje performanse od VDI po nižoj ceni i uz manje ukupne troškovime. Posetite www.virtualcomputer.com i pratite  twitter.com/virtualcomputer.  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.