Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 1. jul, 2012
Srodne teme: Citrix
 

Citrix XenDesktop pružio je bolje iskustvo udaljenim korisnicima preko WAN-a od VMware View-a 5

Citrix XenDesktop 5.5 vs. VMware View 5


Na Citrix blogu (blogs.citrix.com), 26. juna 2012, objavljen je članak o uporednom testiranju VMware View-a i Citrix XenDesktop-a, u scenariju sa 100 korisnika i realnim WAN uslovima. Kompanija ESG Research utvrdila je da se tipični WAN saobraćaj sastoji od e-maila, kancelarijskih aplikacija i SharePoint podataka, sa prosečnim kašnjenjem od 75ms i 1-2% gubitka podataka.

 

Nezavisna kompanija Principled Technology testirala je oba proizvoda, prvo bez ikakvih podešavanja, i XenDesktop je pokazao bolje performanse od View-a u svim kategorijama. Zatim, View je podešen u skladu sa dokumentom najbolje prakse za VMware, i ponovo je upoređen sa osnovnom instalacijom  XenDesktop-a. Rezultati: XenDesktop sa osnovnom konfiguracijom bez podešavanja i dalje je imao mnogo bolje performanse nego View koji je podešen na osnovu zvaničnog dokumenta najbolje prakse.

 

S obzirom da WAN optimizacija može znatno da poboljša performanse virtuelnih desktopa, Citrix nudi Branch Repeater VPX kao funkciju XenDesktopa. Branch Repeater vam omogućava da kontrolišete protok saobraćaja, ubrzava HDX saobraćaj i unapređuje kvalitet sesija udaljenih virtuelnih desktopa. Zato, testiran je XenDesktop sa Branch Repeater-om i rezultati su upoređeni sa optimizovanim View-om. Zaključak je da XenDesktop isporučuje dva puta više virtuelnih desktopa, na istom WAN linku uz bolje iskustvo od VMware View-a. Korisnici mogu da smanje WAN troškove i ne moraju da traže alate za WAN optimizaciju od drugih proizvođača, što nije slučaj kod VMware View-a. Proizvodi za WAN optimizaciju drugih proizvođača ne mogu da ubrzaju PCoIP, koji je enkriptovan protokol.

 

Detaljan izveštaj sa ovog testiranja možete skinuti ovde .  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.