Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 1. septembar, 2012
Srodne teme: Symantec
 

Symantec sada nudi više od 100 integracija sa VMware cloud infrastrukturom

Symantec i VMware ubrzavaju virtuelizaciju kritičnih poslovnih sistema i nude bezbedan prelazak na oblak


MOUNTAIN VIEW, Calif. i VMWORLD 2012 – 31. avgust, 2012 – Symantec Corp. upravo je najavio nova rešenja i tehničke integracije sa proizvodima iz VMware-ovog portfolija da bi pružio više nivoe zaštite za virtuelizovana okruženja. Zajedno, Symantec i VMware omogućavaju preduzećima svih veličina da koriste pogodnosti virtuelizacije bez ugrožavanja bezbednosti.


IT administratori traže fleksibilna rešenja koja bi pomogla da se ubrza virtuelizacija kao prvi korak u pomeranju ka modelu isporuke servisa iz oblaka. Symantec može da učestvuje u ovom zadatku sa svojim vodećim rešenjima koja su sada tesno integrisana sa VMware-ovom infrastrukturom oblaka. Prilikom premeštanja kritičnih poslovnih aplikacija s fizičkog u virtuelno okruženje, Symantec može da pomogne kompanijama tako što:

  • Omogućava potpuniju vidljivost i kontrolu virtuelnih aplikacija
  • Smanjuje uticaj na performanse tokom operacija bekapa ili obnavljanja, istovremeno povećavajući efikasnost zaštite
  • Pruža bezbednost visokih performansi i proverenu usaglašenost sa regulativama duž virtuelne i cloud infrastrukture
  • Unapređuje performanse aplikacija na nivou sistema za skladištenje i visoke dostupnosti 

Pročitajte detaljniji tekst na blogu: Integracija s ciljem: Symantec i VMware

 

Bekap, oporavljanje i arhiviranje

Symantec Backup Exec i Symantec NetBackup pomažu da se prelazak na virtuelizaciju obavi brže, lakše i sa manje problema omogućavajući administratorima agilnosti i poverenje da dodatno automatizuju procese. Arhiviranjem i prebacivanjem starijih podataka na podesniji skladišni prostor, Enterprise Vault povećava efikasnost data centra. 


NetBackup 7.6, koji će se uskoro pojaviti, uključivaće NetBackup Accelerator sada za VMware cloud infrastrukturu koji omogućava čak do 100 puta brži bekap, dok će novi NetBackup Instant Recovery za VMware cloud infrastrukturu oporavljati virtuelne mašine 800 puta brže. Planirane nove funkcije za VMware vCloud Director i VMware vCenter Server čine upravljanje i automatizaciju čak i lakšim. 


Pročitajte detaljniji tekst na blogu: Ubrzavanje bekapa i oporavljanja VMware virtuelnih mašina


Backup Exec 2012 V-Ray edicija pruža arhitektima vodeću Backup Exec tehnologiju zaštite za mešovita fizička i VMware okruženja. Ova ujedinjena platforma konsoliduje poslove bekapa i obnove, eliminišući probleme upravljanja koji su svojstveni rešenjima za odvojene platforme. 


Enterprise Vault, koji je sertifikovan za VMware, pomaže korisnicima da optimizuju kapacitete svojih fizičkih i virtuelnih okruženja kontrolišući i migrirajući zastarele podatke u arhivu i oslobađajući kapacitete primarnog skladišnog prostora. Enterprise Vault može da bude virtuelizovan i optimizovan je za VMware vSphere i VMware View, nudeći tako mogućnost integracije unutar virtuelizovane infrastrukture. 


Pročitajte detaljniji tekst na blogu: Proizvođač #1 rešenja za arhiviranje sreće proizvođača #1 rešenja za virtuelizaciju


Evoluiranjem virtuelizacije u privatne oblake i s korisnicima koji usvajaju multi-hipervizorsku strategiju, IT organizacije više ne mogu da se oslone na pojedinačne proizvode koji štite različite servere da bi zadovoljli svoje potrebe za zaštitom podataka. “Preduzeća svih veličina iziskuju strategiju koja će ponuditi sveobuhvatnu zaštitu, jedinstvenu platformu ili rešenje, koje će voditi brigu o raznim tipovima podataka i serverskim opterećenjima nasuprot integraciji različitih rešenja za pojedinačne tačke u sistemu, koja su provereno skupa i zahtevaju posvećivanje vremena", rekao je Dave Russell, potpredsednik za Tehnologije i Strategije skladišnih sistema u Gartneru.

 

Bezbednost i usglašenost

Kroz tesnu integraciju sa VMware cloud infrastrukturom, Symantec-ova bezbednosna rešenja omogućavaju zajedničkim korisnicima da efikasno zaštite svoju virtuelnu i cloud infrastrukturu i ključne poslovne aplikacije sa rešenjima za sprečavanje gubitka podataka, utvrđivanje IT rizika i usaglašenosti sa regulativama, unapređeno nadgledanje i inteligentnu analizu pretnji, i optimizovanu zaštitu virtuelizovanih servera i data centra. 


Da bi se virtuelni data centri zaštitili od naprednih pretnji, Symantec Critical System Protection sada podržava VMware vSphere 5 sa granularnim kontrolama, zasnovanim na politikama, za zaštitu i nadgledanje hipervizora, virtuelnih mašina na hostu i VMware vCenter servera. Rešenje omogućava preduzećima da identifikuju kršenja usaglašenosti servera sa regulativama i sumnjive aktivnosti u stvarnom vremenu, ograniče administrativnu kontrolu, ograniče komunikaciju kroz mrežu, spreče neželjeno menjanjenje datoteka i konfiguracije virtuelne infrastrukture, sve kao što je preporučeno u Uputstvima za očvršćavanje VMware-a. Da bi se smanjili rizici i usaglašenosti i bezbednosti, Symantec Control Compliance Suite omogućava korisnicima da automatizuju svoje ocenjivanje usaglašenosti i procese izveštavanja i da identifikuju rizike i odrede prioritetne aktivnosti za ispravljanje nepravilnosti duž svoje fizičke i virtuelne infrastrukture. Symantec Security Information Manager (SSIM) i Symantec's Managed Security Service (MSS) koriste VMware vShield kolektor za upravljanje logovima da bi uvećali sposobnost organizacija da identifikuju i odgovore na pretnje koje utiču na ključne poslovne aplikacije koje se izvršavaju u njihovim fizičkim i virtuelnim infrastrukturama.


Symantec sprovodi aktivni beta program da bi finalizovao nove funkcije za Symantec Endpoint Protection 12 koje uključuju integraciju sa VMware vShield Endpoint virtuelnom mašinom da bi omogućio dodatne opcije za unapređivanje performansi. Nova verzija će rasteretiti zaštićene virtuelne mašine prebacivanjem kritičnih bezbednosnih analiziranja na zasebne bezbednosne virtuelne uređaje čime će se dobiti optimizovano skeniranje, smanjeno korišćenje resursa i povećana upravljačka vidljivost. 


Pročitajte detaljniji tekst na blogu: Symantec i VMware ulaze u partnerstvo da bi isporučili sveobuhvatnu zaštitu za virtuelna i cloud okruženja

 

Upravljanje skladišnim sistemima i raspoloživošću

Korišćenjem Symantec-ove platforme za upravljanje skladištenjem i visoku rasploživost unutar VMware okruženja, korisnici mogu s poverenjem da virtuelizuju sve svoje aplikacije i pređu na oblak s punom podrškom za raspoloživost aplikacija, bolju vidljivost skladišnih sistema i prostora, moćniju optimizaciju skladištenja i mogućnošću da premoste procep između fizičkih i virtuelnih okruženja. 


Nova verzija Symantec-ovog rešenja Dynamic Multi-Pathing za VMware cloud infrastrukturu integriše se direktno u VMware vCenter Server i dodaje podršku za VMware vSphere 5 i planiranu podršku za VMware vSphere 5.1. Dynamic Multi-Pathing za VMware 6.0 pomaže organizacijama da poboljšaju ulazno/izlazne performanse i raspoloživost SAN skladišnog sistema za VMware vSphere. Uz to, Dynamic Multi-Pathing omogućava dublji uvid u skladišni sistem, nudeći pregled aplikacija u virtuelnim mašinama i skladišnih sistema, i sakupljajući statistiku performansi radi uspešnijeg odlučivanja. 


Symantec najavljuje i beta verzije svojih vodećih Cluster Server rešenja koja ciljaju VMware platformu da bi organizacijama ponudili pouzdanu visoku raspoloživost i opciju oporavljanja od katastrofa za aplikacije koje se izvršavaju u virtuelnim infrastrukturama. Symantec je jedini ponuđač koji značajno minimizuje planirani i neplanirani prestanak rada aplikacija, kritičnih za poslovanje, kao što su Oracle, SAP, Exchange, SQL Server i Apache koje se izvršavaju u virtuelnom svetu. Novo rešenje će omogućiti automatsko prebacivanje aplikacija između VMware virtuelnih mašina u slučaju greške, obezbeđujući brži oporavak aplikacija bez ugrožavanja VMware-ovih naprednih mogućnosti kao što su VMware vMotion i Distributed Resource Scheduler. Symantec-ovim Cluster Server-om može da se upravlja direktno kroz VMware vCenter Server da bi se operacije pojednostavile.


Pročitajte detaljniji tekst na blogu: Već ste se virtuelizovali, šta sada?  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.