Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 22. maj, 2013
 

Gartner očekuje da će prednosti tradicionalnih high end sistema za skladištenje nestati za 3-5 godina zahvaljujući sve bržim inovacijama na ovom polju.

Coraid - vizionar u Gartnerovom „magičnom kvadrantu“ 2013!


U izveštaju za 2013 godine poznate konsultantske kuće Gartner u kategoriji sistema niza diskova opšte namene („General-Purpose Disk Arrays“), Coraid se smestio visoko u vizionarskom kvadrantu. Prema ovom izveštaju, Gartner procenjuje da će "prednosti koje trenutno imaju tradicionalni high-end enterprise sistemi za skladištenje podataka nestati u idućih 3 do 5 godina jer je tempo kojim se inovacije dešavaju brži i dinamičniji u srednjem segment tog tršišta".

 

Coraid EtherDrive SRX sistem diskova za skladištenje osmišljen je kako bi se omogućilo izvođenje horizontalno proširive SAN arhitekture koja idealno odgovara zahtevima virtuelizacije, platformi oblaka i pohranjivanju i korišćenju velikih količina podataka. Korišćenjem snage Etherneta, Coraid SRX je u mogućnosti da eliminiše usko grlo povezano s tradicionalnim rešenjima mreža za pohranjivanje. 

 

Na svakom SRX-u je CorOS distribuirani operativni sistem koji objedinjuje individualne sisteme u jedinstvenu platformu. SRX sarađuje sa EtherDrive VSX uređajem za virtuelizaciju skladištenja da bi omogućio upravljanje logičkim volumenima i funkcionalnost kao što su snapshot-ovi, kolonovi i udaljena replikacija. EtherDrive SRX i VSX uređaji mogu da se konfigurišu i njima se može upravljati korišćenjem Coraid EtherCloud-a, prvom platformom softverski definisanog skladištenja.


Za potpune detalje Gartnerovog izveštaja, kliknite na sledeći link:

 

http://san.coraid.com/GartnerMQ2013_Landing.html

 

Kontaktirajte nas na office@itipo.net ako imate ikakvih dodatnih pitanja!

 

   

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.