Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 29. septembar, 2013
 

U izveštaju se analizirao povratak investicije kod kupovine Infoblox Network Automation alata u poređenju sa tradicionalnim ručnim procesima

Inflobox donosi uštede i do 90%


Preduzeće Tolly testiralo je i izdalo izveštaj o uštedama koje proizvodi automatizacija mreže pomoću Infoblox rešenja. U izveštaju su analizirali povratak investicije kod kupovine Infoblox Network Automation alata u poređenju sa tradicionalnim ručnim procesima. 

 

Ustanovili su da do uštede vremena i troškova radne snage dolazi kod konfigurisanja, administracije, nadgradnji i ostalim promenama u mreži. Platforma omogućuje konfigurisanje i administraciju mrežnih poslova i mrežnih uređaja velikog broja proizvođaća, ukjučujuči svičeve, firewall-ove i rutere kao i njihovih politika. Pored toga omogućuje stalan nadzor uređaja i njihovu usklađenost sa politikama.

 

Izveštaj koji se nalazi u prilogu, odnosi se na severnoameričko tržište, ali smo korišćenjem istog statističkog pristupa proverili rezultate i za domaće tržište. Na tim osnovama, zaključili smo da su troškovi kod kojih se ostvaruje ušteda, za 100 uređaja, itekako uverljivi: više od 26.000€ jednokratnih troškova kod početnih konfiguracija i nadgradnji i više od 5.000€ godišnje kod troškova upravljanja uređajima.   

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.