Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 1. decembar, 2013
Srodne teme: PaloAlto
 

Integracija VMware NSX platforme i Palo Alto Networks firewall rešenja nove generacije donosi vidljivost, bezbednost i automatizaciju u virtuelne mreže

VMware integriše NSX platformu s Palo Alto Networks firewall rešenjima nove generacije


Palo Alto Networks integrisao je svoj firewall nove generacije u VMware-ovu NSX softversku platformu za virtuelizaciju mreže. Ovako kombinovane tehnologije donose funkcije automatizacije, napredne bezbednosti i vidljivosti saobraćaja u slojevima virtuelne mreže.

 

Integracija NSX firewall-a uključuje Panoramu, Palo Altov softver za menadžment firewall-a i njihovu VM seriju virtuelnih firewalla.

 

„Idemo putem virtuelizacije mreže i softverski-definisanih mreža – integrisati ih sada s bezbednosnim funkcijama jako je važno“, kaže John Kindervag, glavni analitičar u Forrester Research Inc-u. „Većina ljudi razmišlja o mrežnom delu softverski-definisanih mreža, a zapostavlja deo koji se tiče bezbednosti“.

 

VMware NSX integracija firewall-a: Automatizaovana bezbednost virtuelne mreže

Kada se VMware NSX poveže s Panoramom, može da automatski ubaci Palo Alto-ov virtuelni firewall na svim serverskim hostovima koji su povezani u virtuelnu mrežu.

 

„Panorama će se registrovati i pojaviti kao servis na NSX-u“, rekao je Danelle Au, direktor marketing rešenja u Palo Alto Networksu. „NSX će zatim uzeti kopiju Palo Alto-ve VM Serije i postaviće je na svaki ESXi server. VM Serija će se podići i od Panorame preuzeti svoje licence, konfiguraciju i politike“.

 

NSX firewall integracija obezbeđuje automatsku primenu bezbednosnih politika na virtuelne mašine i deljenje kontekstualnih informacija o tim virtuelnim mašinama s Panoramom, tako da su odgovarajuće bezbednosne politike primenjene na svaku aplikaciju koja se izvršava na fizičkom hostu.

 

Integracija usmerava operacije preko automatizacije. „Danas se dosta stvari obavlja ručno“, kaže Au. „Momak iz bezbednosti pita koju IP adresu ima VM; o kojoj aplikaciji se radi. Oni ručno razmenjuju tikete za upravljanje izmenama. To se ne uklapa u ideju dinamičkog cloud okruženja. Postoji kontekst koji dele NSX i Panorama, tako da možemo da pratimo sve izmene koje se dešavaju u virtuelnom okruženju“.

 

„VMware NSX već dolazi s ugrađenom firewall funkcionalnošću, ali integracija s Palo Alto-om daje virtuelnoj mreži naprednije bezbednosne mogućnosti“, kaže Rod Stuhlmuller, direktor marketinga za proizvode u VMware-u. NSX firewall proverava saobraćaj na osnovu portova i protokola, dok integracija s Palo Alto-om dodaje mogućnosti duboke provere paketa s primenom bezbednosnih politika zasnovanih na prepoznavanju aplikacija.

 

Za sve dodatne informacije oko integracije VMware NSX platforme i Palo Alto Networks rešenja, obratite se na office@itipo.net ili nekom od sertifikovanih Palo Alto Networks partnera u Srbiji i Crnoj Gori.
  

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.