Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 8. mart, 2014
Srodne teme: PaloAlto
 

Kompanije predstavile novi prodajni ugovor i opštu raspoloživost integrisanog rešenja za automatizaciju i ubrzavanje uvođenja bezbednosti mreže

Palo Alto Networks i VMware proširuju strateško partnerstvo


San Francisco/RSA konferencija, mart 2014 – Palo Alto Networks®, lider po pitanju bezbednosti u enterprise okruženju i VMware, Inc. upravo su proširili strateško partnerstvo objavom novog prodajnog ugovora i opštom raspoloživošću prethodno najavljenog rešenja za integrisanu bezbednost i virtuelizaciju mreže. Integrisano rešenje koje nude Palo Alto Networks i VMware omogućava korisnicima da koriste distribuiranu mrežu i mogućnosti umetanja servisa VMware NSX-a sa bezbednosnim tehnologijama Palo Alto Networks-a, da bi jednostavno uveli, skalirali, bezbedno omogućili i zaštitili aplikacije za softverski definisane data centre. Kao rezultat ovog ugovora, korisnici mogu da ostvare veću agilnost i efikasnost kroz centralizovano upravljanje politikama i implementaciju.

 

Rešenje uključuje Palo Alto Networks VM-1000-HV (novi model iz VM-serije prilagođen za VMware NSX), bezbednosne pretplate, Panorama platformu za centralizovani menadžment i premium podršku za korisnike u kombinaciji sa VMware NSX platformom za virtuelizaciju mreže. Bezbednosne komponente se danas mogu nabaviti od Palo Alto Networks prodavaca, a VMware NSX platforma za virtuelizaciju mreže može se nabaviti od VMware-a. Počevši od drugog kvartala 2014, korisnici će moći da kupe kompletno "upakovano" rešenje direktno od VMware-a i VMware Elite NSX partnera.

 

Da bi pojednostavili primenu ovog rešenja, Palo Alto Networks i VMware objavili su provereni referentni tehnički dizajn sa glavnim primerima implementacije. Preduzeća koja su zainteresovana da transformišu svoje softverski defiisane data centre mogu da nam se obrate na office@itipo.net ili mogu da kontaktiraju svog sistem integratora koji je ili Palo Alto Networks ili VMware sertifikovani partner.   

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.