Članak je dodao: Nenad Mijatović | Datum objave: 21. maj, 2014
 

A10 Thunder ADC: 10 razloga da izaberete A10


Linija proizvoda visokih performansi A10 Thunder™ ADC, kontrolera isporuke aplikacija sledeće generacije, omogućava da aplikacije korisnika budu visoko dostupne, ubrzane i bezbedne. Više od 3.000 preduzeća i ponuđača servisa koriste s poverenjem A10 Thunder ADC u svojim mrežama. A10 toliko je napredovao da je postao broj 1 po udelu na tržištu Japana i broj 3 na svetskom tržištu tehnologija za isporuku aplikacija. Mnoge funkcije i pogodnosti dovele su do impresivnog rasta A10. Evo najvažnijih razloga zašto je A10 Thunder ADC preferirani izbor tolikog broja organizacija.

 

Pravi izbor

A10 Thunder ADC-ovi ističu se u odnosu na alternativna rešenja po time što ih krasi ekstremno visoka skalabilnost, jedinstvene mrežne funkcije, fleksibilna primena i niski troškovi vlasništva. Sa "all-inclusive" modelom licenciranja, jedinstvenim u industriji, A10 Thunder nudi operativnu jednostavnost i predvidivost. A10 predstavlja pravo rešenje za IT profesionalce koje im omogućava da se koncentrišu na ključne poslovne ciljeve umesto na kompleksne proizvođačke restrikcije i platformske nedostatke.

 

Deset glavnih razloga da izaberete A10 Thunder uključuju:

1. Performanse i skalabilnost ACOS-a
2. Izuzetno visoke SSL performanse
3. Više od ravnomernog raspoređivanja opterećenja: napredna isporuka aplikacija i bezbednosne funkcije
4. Sveobuhvatna licenca
5. Bezbednost i zaštita od DDoS-a (Distributed Denial of Service)
6. Arhitektura aCloud™ servisa
7. Superiorni dizajn hardvera
8. Izbor između virtuelnog i hardverskog uređaja
9. Fleksibilno korišćenje skriptova
10. Visok kvalitet podrške

 

1 Performanse i skalabilnost ACOS-a
Advanced Core Operating System (ACOS®) jedinstveni je operativni sistem razvijen da bi podržao savremene tehnologije. Njegova skalabilna simetrična višejezgarna procesirajuća arhitektura (Scalable Symmetrical Multicore Processing - SSMP) proizvod je deljene memorije, 64-bitnog operativnog višejezgarnog sistema. Razlikuje se od konkurentskih ponuda jer je to jedino rešenje koje koristi naprednu, veoma brzu arhitekturu deljene memorije za maksimalnu efikasnost. To je glavna osnova za sve operacije ACOS-a, što obezbeđuje veoma efikasnu, linearnu i razdvojenu arhitekturu koja eliminiše neefikasnu međuprocesnu komunikaciju (inter-process communication - IPC). ACOS omogućava da hardver ima bolje performanse i da skalira, čime se postiže da A10 isporučuje efikasne i visoko pouzdane sisteme po nižoj ceni od konkurencije.

 

2 Izuzetno visoke SSL performanse
A10 Thunder ADC odlikuju SSL performanse velikih brzina koje zadovoljavaju najzahtevnije prohteve data centara za performansama i SSL offload-a.

• A10 Thunder ADC koristi zadnju generaciju SSL bezbednosnih procesora.
• 500% uvećanje performansi omogućava da se šifrovani SSL koristi svuda.
• De facto paritet performansi između osnovnih 2048-bitnih ključeva i 1024-bitnih enkripcijskih ključeva donosi prednost nad konkurencijom.

 

A10 Thunder uređaji sa dediciranim SSL hardverom za SSL ubrzavanje koriste zadnju generaciju bezbednosnih procesora. Zadnja generacija pokazuje impresivne dobitke u performansama za asimetrične 2048-bitne ključeve, što je jako bitno jer su 2048-bitni ključevi sada industrijski standard. Thunder uređaji imaju povoljniju cenu kada se uporede sa alternativnim rešenjima kod kojih degradacija u performansama može da bude i do 700% kod prelaska sa 1024-bitnih na 2048-bitne ključeve. Paritet performansi između 1024-bitnih i 2048-bit ključeva u novim procesorima je dramatičan; ekvivalentan početni model A10 Thunder uređaja ima 500% bolje SSL performanse za 2048-bitne ključeve u poređenju sa prethodnom generacijom hardvera za SSL ubrzavanje. Pored toga, Thunder uređaji mogu lako da rukuju SSL saobraćajem šifrovanim sa 4096-bitnim ključevima.

 

3 Više od ravnomernog raspoređivanja opterećenja: napredna isporuka aplikacija i bezbednosne funkcije
A10 Thunder ADC predstavlja rešenje sledeće generacije za isporuku aplikacija, nudeći jedinstvene funkcije koje omogućavaju korisnicima da:

• Konsoliduju funkcije i eliminišu više pojedinačnih uređaja
• Smanje opšte kašnjenje na mreži sa manje uređaja i skokova u mreži
• Produže vek postojećoj opremi zahvaljujući funkcijama i preuzimanju opterećenja

 

Kada su, '90-ih, milioni korisnika nagrnuli na Internet, organizacije su brzo prihvatile i postavile rešenja za raspoređivanje opterećenja među serverima da bi distribuirale saobraćaj i uspostavile kontrolu nad narastajućim zahtevima servera. Uskoro, load balanseri počeli su da uključuju bitne funkcije kao što su ubrzavanje, keširanje i kompresija, i tako je nastala nova kategorija nazvana kontroleri isporuke aplikacja (application delivery controllers - ADC). Od tog vremena, ADC-ovi postali su osnovni deo uvođenja aplikacija, poboljšavajući skaliranje aplikacija i performanse i povećavajući vreme dostupnosti aplikacija.

 

A10 Thunder ADC predstavlja najnoviji napredak u evoluciji isporuke aplikacija, donoseći, po prvi put u industriji, mogućnosti koje rešavaju izazove dostupnosti, ubrzavanja i bezbednosti.

 

A10 Thunder ADC isporučuje napredne funkcije kao što je prekidanje SSL-a (SSL Intercept - SI) koje poboljšavaju bezbednost i vidljivost. Prekidanje SSL-a koristi snagu bezbednosnih procesora u Thunder ADC uređajima da dešifruju dolazni saobraćaj, pošalju dešifrovane podatke bezbednosnim uređajima na proveru, i zatim ponovo šifruju saobraćaj i proslede ga krajnjem korisniku. Thunder ADC nudi bezbednije mrežno okruženje time što omogućava bezbednosnim uređajima drugih proizvođača proveru šifrovanog sadržaja. Koristeći SI, Thunder ADC funkcionalnost nadmašuje funkcije zastarelih kontrolera isporuke aplikacija. Takođe, sa sve više organizacija —čak i celim zemljama—koje se suočavaju sa nedostatkom raspoloživih Internet Protocol (IP) adresa, mnogi migriraju ili omogućavaju IPv6 arhitekture mreža. Nažalost, IPv6 nije unazad kompatibilna sa IPv4, što tera organizacije da podržavaju prethodne IPv4 servere i uređaje istovremeno sa IPv6. A10 Thunder ADC nudi vredne mogućnosti prevođenja IPv6 to IPv4 Server Load Balancing-Protocol Translation (SLB-PT), omogućavajući IPv6 mreže sledeće generacije.

 

A10 Thunder nudi sledeće funkcije za aplikacije da bi se zadovoljili izazovi data centara: Server Load Balancing (SLB), Global Server Load Balancing (GSLB), Application Delivery Partitions (ADPs) za više odvojenih korisnika (multi-tenancy) sa virtuelizacijom, Web Application Firewall (WAF), zaštita od DDoS-a, rasterećivanje autentifikacije kroz Application Access Management (AAM), SSL Intercept (SI) i još dosta toga—sve na zajedničkoj platformi i sa zajedničkim interfejsom.

 

A10 Thunder serija poboljšava postojeće mreže i produžava životni vek opreme. Uvođenjem optimizacije sa ADC-om za Web servere ili rasterećivanjem bezbednosnih uređaja u slučaju DDoS napada, ciklusi osvežavanja skupe opreme se produžavaju. Sveobuhvatne funkcije koje A10 nudi eliminišu pojedinačne proizvode, smanjuju kašnjenje i produžuju vek postojećim mrežnim tehnologijama, omogućavajući IT odeljenjima da smanje troškove hardvera i rukovanja opremom.

 

4 Sveobuhvatna licenca
A10 proizvodi ne zahtevaju licence da bi se omogućile tj. otključale funkcije, kao što je to slučaj kod drugih ponuđača. Takođe, sve performanse hardverskih uređaja mogu da se koriste u punoj snazi. Ovakav pristup:
• Smanjue troškove
• Ostvaruje predvidljivost OPEX-a i CAPEX-a
• Omogućava fleksibilnost dozvoljavajući korišćenje bilo koje jedinice u bilo kom trenutku 
• Podržava trenutno aktiviranje novih funkcija

 

Kada se pravi procena na bazi cene-po-konekciji, A10 Thunder ADC je obično na nivou jedne petine cene konkurentskih proizvoda. Međutim, kada se uporede jednako opremljeni uređaji, cena konkurentskih proizvoda može da odleti i bude čak i do 24x veća. To je direktan rezultat neefikasnog i komplikovanog licencnog modela za otključavanje funkcija koji mnogi konkurenti koriste da bi povećali zaradu. Takav pristup “za paru više” za čak i najosnovnije funkcije, pravi kasnije probleme za planirani budžet kada postane jasno da početna osnovna cena ne odgovara višoj, pravoj ceni korišćenja uređaja.

 

Korisnici kompanije A10, koji su ranije iskusili prekid rada uređaja konkurentnih proizvođača usled problema sa licenciranjem, mogu da budu spokojni sa sveobuhvatnim "all-inclusive" modelom licenciranje koji nudi A10. Za velika preduzeća i ponuđače servisa, fleksibilnost kod primene rešenja je od ključne važnosti.

 

5 Bezbednost i zaštita od DDoS-a
S obzirom da organizacije stavljaju A10 Thunder ADC na rub mreže, ispred kritičnih aplikacija, nalazi se na idealnom mestu da zaštiti aplikacije od napada. Iz tog razloga, A10 Thunder ADC standardno uključuje WAF (Web Application Firewall) i zaštitu od DDoS napada. Te bezbednosne funkcije nude sledeće pogodnosti:

• Konsolidaciju više bezbednosnih funkcija u jednom rešenju
• Tehnologiju fleksibilnog ubrzivača saobraćaja (Flexible Traffic Accelerator - FTA) i dedicirane bezbednosne procesore, raspoložive u određenim hardverskim modelima da bi se pružio najviši nivo performansi i zaštite aplikacija
• All-inclusive licenciranje koje ne udvostručuje troškove korisnika prilikom kupovine i podrške

 

A10 Thunder ADC dolazi standardno sa mnogim bezbednosnim funkcijama uključujući WAF, DNS Application Firewall (DAF), DDoS zaštitu sledeće generacije, AAM, SI i druge. Ne baš svi ADC proizvođači nude ove funkcije, a oni koji nude neke od njih često primoravaju korisnike da kupe i bave se različitim licencama ili uređajima. A10 Thunder ADC, zasnovan na ACOS-u, konsoliduje te funkcije u jednom uređaju i nudi ekstremno visoke performanse po jediničnom prostoru u rack-u.

 

6 Arhitektura aCloud servisa
Poslovne organizacije širom sveta okreću se cloud computing-u da bi snizile troškove i ubrzale uvođenje aplikacija. Da bi odgovarale rastućim prohtevima korisnika, mreže treba da budu robusne i fleksibilne. Arhitektura servisa A10 rešenja pod nazivom aCloud™ omogućava  napredne L4-L7 servise, unapređenu agilnost i niže infrastrukturne troškove, uz mogućnost integracije sa mrežnim cloud tehnologijama:

• Podrška za virtuelnu proširivu LAN (VXLAN) i virtuelizaciju mreže korišćenjem generičke routing enkapsulacije (NVGRE) sa hardverskim uređajima visokih performansi
• Skaliranje isporuke aplikacija u širinu, po zahtevu, sa virtuelnim uređajima
• Korišćenje modela "pay-as-you-go" formiranja cene
• Eliminisanje ručnog konfigurisanja servisa i umrežavanje aplikacija i korišćenje bezbednosnih politika kroz Software Defined Networking (SDN) integraciju
• Automatizovanje kreiranja resursa i upravljanja uz pomoć tehnologija za orkestraciju cloud-a kao što su Microsoft SCVMM, OpenStack, i VMware vCloud Director

 

7 Superiorni dizajn hardvera
Serija A10 Thunder raspoloživa je na rasponu hardverskih i softverskih uređaja koji odgovaraju potrebama primene. Mnoge organizacije preferiraju A10 liniju hardverskih uređaja zbog njihovih visokih performansi i komponenti koje dugo traju. Na primer, A10 Thunder uređaje karakteriše:

• Najbolji hardver u klasi sa visokom gustinom 1/10 Gbps, 40 Gbps ili 100 Gbps opcija portova, bez nedostupnih pokretnih delova, kompaktne strukture
• FTA tehnolgija, koja pruža skalabilnu distribuciju protoka i visoko performantnu DDoS zaštitu
• Dedicirani bezbednosni procesori u odobranim modelima za visoku SSL propusnost
• Performanse bez premca po jediničnom prostoru u rack-u

 

Svaki od modela dizajniran je tako da odgovara potrebama tržišta sa hardverskim prednostima za svaki specifični model. Primeri A10 Thunder uređaja uključuju:
• A10 Thunder uređaj veličine jedne rack jedinice (RU) nadmašuje sa performansama 7 RU high-end uređaje konkurencije.
• Da bi nadmašili početni A10 model, konkurenti treba da popune šest rack jedinica.
• Cela linija proizvoda ima najmanju potrošnju energije i najviše performanse po vatu. 
• Redundanta napajanja postavljena su u standardnoj konfiguraciji ili su raspoloživa kao opcija na svakom hardverskom modelu.
• Solid-state drajvovi (SSDs) u svim A10 hardverskim uređajima povećavaju trajnost, performanse i vreme podizanja.

 

8 Izbor između virtuelnog i hardverskog uređaja
Današnje mreže zahtevaju virtuelizaciju za konsolidaciju uređaja i agilnost. Zato, A10 predstavlja sveobuhvatno rešenje za virtuelizovane data centre nudeći:

• Više opcija sa zajedničkim korisničkim interfejsom: podršku za vodeće hipervizore, cloud rešenja, virtuelizovana hardverska rešenja i virtuelni klastering
• Visoko performantne softverske ADC-ove sa najvećom multi-tenancy gustinom virtuelnih mašina
• Bez dodatnog licenciranja po funkciji

 

9 Flesibilno korišćenje skriptova
Skriptovi donose fleksibilnost kod upravljanja i transformacije saobraćaja. A10 nudi mogućnost korišćenja moćnih skriptova.

 

10 Visok kvalitet podrške
Visok kvalitet podrške i usluge korisnika su fundamentalni u ključnoj vrednosti kompanije A10. A10 Networks ima mrežu partnera, distributera i svojih stručnjaka koji na pozive za podršku odgovaraju u najkraćem mogućem vremenu.

 

Nagrade
Pogledajte koje nagrade je A10 Networks osvojio do sada na stranici: http://www.a10networks.com/news/awards.php.

 

Za više informacija o mogućnostima testiranja i nabavke A10 Thunder ADC uređaja, obratite nam se putem maila na office@itipo.net.

   

 

ITIPO d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 10 ž, apt. 513 YU Biznis centar, Novi Beograd, 11070, Telefon: +381 11 260 78 75 office@itipo.net.